Artykuł sponsorowany

Kto może skorzystać z ocieplania domu z dofinansowaniem?

Kto może skorzystać z ocieplania domu z dofinansowaniem?

Ocieplanie domu to inwestycja, która przynosi wymierne korzyści zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i dla środowiska. W Polsce istnieją różne programy dofinansowania takich przedsięwzięć, które pozwalają na przeprowadzenie termomodernizacji budynków w atrakcyjnych warunkach finansowych. Kto może skorzystać z takiego wsparcia i jakie są korzyści płynące z ocieplenia domu z dofinansowaniem? Zapraszamy do lektury!

Do kogo skierowany jest program dofinansowujący ocieplenie domu?

W Polsce dostępne są różnorodne programy dofinansowania termomodernizacji budynków, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wśród nich znajdują się m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), programy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz programy realizowane przez samorządy lokalne.

Aby skorzystać z możliwości ocieplania domu z dofinansowaniem w Rzeszowie czy innym mieście, należy spełnić określone kryteria. Przede wszystkim, wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, której dotyczy termomodernizacja. Ponadto, budynek musi być wykorzystywany na cele mieszkalne i nie może być objęty ochroną konserwatorską. W przypadku niektórych programów, istnieje również wymóg związany z wiekiem budynku, np. w programie NFOŚiGW dofinansowanie przysługuje tylko dla budynków wybudowanych przed 1995 rokiem.

Warto również pamiętać, że dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację projektów termomodernizacyjnych, które spełniają określone wymogi techniczne i środowiskowe. Przykładowo, konieczne jest zastosowanie materiałów izolacyjnych o odpowiednich parametrach oraz wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Proces ubiegania się o dofinansowanie na ocieplanie domu rozpoczyna się od zgłoszenia wniosku do odpowiedniej instytucji finansującej. Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe wnioskodawcy, opis przedsięwzięcia oraz kosztorys inwestycji. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikacji, takie jak zaświadczenie o własności nieruchomości czy projekt termomodernizacji.

Po złożeniu wniosku, instytucja finansująca dokonuje oceny formalnej i merytorycznej przedsięwzięcia. W przypadku pozytywnej oceny, wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz umowę określającą warunki wsparcia. Następnie należy przystąpić do realizacji projektu i po jego zakończeniu wystąpić o wypłatę przyznanych środków.

Ocieplanie domu z dofinansowaniem to inwestycja, która przynosi szereg korzyści. Po pierwsze, dzięki wsparciu finansowemu, koszty termomodernizacji są znacznie niższe niż w przypadku samodzielnego pokrycia kosztów inwestycji. Po drugie, ocieplenie domu przyczynia się do poprawy komfortu mieszkańców, ponieważ zapewnia lepszą izolację termiczną i akustyczną budynku. Warto więc skorzystać z tej możliwości.