Artykuł sponsorowany

Historyczna i współczesna rola tabernakulum w kościele

Historyczna i współczesna rola tabernakulum w kościele

Tabernakulum jest szafką, w której znajduje się Eucharystia. Ono ma bardzo ważną rolę w liturgii oraz życiu religijnym. W tym artykule przyjrzymy się historii tabernakulum, a także jego funkcji zarówno w przeszłości, jak i we współczesnym Kościele.

Początki tabernakulum i jego rola w starożytności

Pierwsze tabernakula pojawiły się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Początkowo przechowywano je w prywatnych domach. Wraz z upływem czasu, po zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej, tabernakulum zaczęło być stosowane jako stałe miejsce przechowywania Eucharystii. W pierwszych wiekach ery po Chrystusie tabernakula były umieszczane na ołtarzach bądź w specjalnych miejscach przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Rozwój formy oraz funkcji tabernakulum w średniowieczu

W średniowieczu nastąpił rozwój formy i funkcji tabernakulum. Zaczęto go umieszczać na ołtarzach głównych, co miało na celu podkreślenie centralnej roli Eucharystii w życiu religijnym. Tabernakulum zaczęło być również bogato zdobione, często przyozdabiane złotem, srebrem i kamieniami szlachetnymi. Wprowadzono także różne formy zabezpieczeń, takie jak zamki czy kraty, aby chronić Najświętszy Sakrament przed profanacją.

Reformacja i zmiany w funkcji tabernakulum

Reformacja wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu Kościoła, a tym samym również w roli tabernakulum. W kościołach protestanckich zaczęto kłaść większy nacisk na Słowo Boże jako źródło zbawienia, co spowodowało odejście od praktyk adoracji Eucharystii. W rezultacie tabernakulum straciło na znaczeniu i często było usuwane z ołtarzy. Natomiast w Kościele Katolickim w reakcji na reformacyjne zmiany, postanowiono jeszcze bardziej podkreślić rolę Eucharystii i tabernakulum jako miejsca przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Współczesne funkcje tabernakulum

Współcześnie tabernakulum ma wiele ważnych funkcji w życiu Kościoła. Przede wszystkim jest to miejsce przechowywania Eucharystii, która jest udzielana chorym i umierającym w czasie sakramentu namaszczenia chorych. Tabernakulum służy także jako miejsce adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie wierni mogą modlić się przed obecnością Chrystusa. W niektórych kościołach tabernakulum jest również wykorzystywane do przechowywania relikwii świętych. Tego typu szafki są często bogato zdobione, co ma podkreśla ich ważność w liturgii. Zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego tabernakulum powinno być wykonane z trwałego materiału, takiego jak metal czy kamień, a jego drzwi powinny być zabezpieczone zamkiem. Ta specjalna szafka powinna być umieszczone w widocznym miejscu, najlepiej na ołtarzu głównym lub w specjalnie wydzielonym miejscu adoracji.

W związku z tym, że tabernakulum ma tak istotną rolę w życiu Kościoła, że warto poświęcić mu więcej uwagi podczas wizyty w świątyni. Jego obecność przypomina nam o centralnym miejscu Eucharystii w naszym życiu religijnym i duchowym oraz o miłości Boga, który pragnie być z nami w sposób realny i namacalny.