Artykuł sponsorowany

Dofinansowanie protezy - o jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie protezy - o jakich kwotach mowa?

Dofinansowanie protezy to temat, który może zainteresować wiele osób, zwłaszcza tych, którzy z różnych przyczyn muszą zmierzyć się z koniecznością korzystania z tego rodzaju urządzeń medycznych. W Polsce istnieje kilka możliwości uzyskania wsparcia finansowego na zakup protez, zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz sposobów uzyskania pomocy finansowej na ten cel.

Dofinansowanie protez przez NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to główny podmiot odpowiedzialny za dofinansowanie protez w Polsce. NFZ oferuje wsparcie finansowe na zakup protez kończyn dolnych i górnych, a także protez słuchowych, stomijnych czy ortopedycznych. Kwoty dofinansowania zależą od rodzaju protezy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

W przypadku protez kończyn dolnych i górnych NFZ może pokryć koszt zakupu w 100%, jeśli pacjent spełnia określone kryteria. Dofinansowanie może być także niższe i wynosić np. 50% wartości protezy. W przypadku protez słuchowych NFZ może dofinansować zakup w wysokości nawet do 100% wartości urządzenia, jednak zależy to od stopnia utraty słuchu oraz rodzaju protezy. Jeśli chodzi o sprawną pomoc jeśli chodzi o ubieganie się o dofinansowanie protezy, Poznań to miasto, w którym skorzystamy z pomocy specjalistów takich jak Poznańska Protezownia.

Aby ubiegać się o dofinansowanie protezy przez NFZ, należy zgłosić się do lekarza specjalisty, który wystawi skierowanie na protezę. Następnie trzeba udać się do wybranego zakładu protetycznego, który sporządzi dokumentację medyczną oraz kosztorys. Po zaakceptowaniu wniosku przez NFZ pacjent otrzyma decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Dofinansowanie protez przez PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to kolejna instytucja, która może udzielić wsparcia finansowego na zakup protez. Dofinansowanie przez PFRON może być przyznane osobom niepełnosprawnym, które nie mają możliwości uzyskania wsparcia od NFZ lub gdy dofinansowanie NFZ nie pokrywa całkowitych kosztów protezy.

Wysokość dofinansowania przez PFRON zależy od indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz jej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup protezy, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności, kosztorys oraz opinia lekarza specjalisty.

Dofinansowanie protez dla dzieci

W przypadku dzieci, które potrzebują protez, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zarówno przez NFZ, jak i PFRON. Dofinansowanie może być przyznane na zakup protez kończyn dolnych i górnych, a także protez słuchowych czy ortopedycznych. Warto pamiętać, że dzieci wymagają częstszej wymiany protez ze względu na rozwój i wzrost, dlatego wsparcie finansowe może być niezbędne w wielu przypadkach.

Podsumowując, dofinansowanie protezy jest możliwe dzięki wsparciu NFZ oraz PFRON. Kwoty dofinansowania zależą od rodzaju protezy oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Aby ubiegać się o pomoc finansową na zakup protez, należy zgłosić się do lekarza specjalisty oraz złożyć odpowiednie wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.